Δημοσιογραφικά Ντοκουμέντα και άνθρωποι στην εποχή του covid

ΑΘΗΝΑ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

"Η εταιρία που μας μισθώνει μας πληρώνει κάθε τέσσερις μήνες. Εμείς παραμένουμε εδώ και κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στους άρρωστους και στην κοινωνία"

Ευαγγελισμός μαγειρεία

Ιωάννης Αρβανίτης – μάγειρας