Δημοσιογραφικά Ντοκουμέντα και άνθρωποι στην εποχή του covid

Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα www.parontes.imedd.org ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Incubator for Media Education and Development –  Aστική μη Kερδοσκοπική Eταιρεία» (εφεξής καλουμένη ως το «iMEdD» ή «Οργανισμός»).

Το iMEdD ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και αποστολή του είναι, μεταξύ άλλων, η διαδραστική δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και ζύμωσης νέων ιδεών καθώς και βέλτιστων πρακτικών με κύριο στόχο την προαγωγή και την ενίσχυση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και της ανεξαρτησίας στη δημοσιογραφία με βασικό μέλημα την αξιοκρατία και την αριστεία. Ο οργανισμός ακολουθεί διεθνή πρότυπα και συνεργάζεται με την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, άλλους αντίστοιχους διεθνείς φορείς, καθώς και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

1. Γενικοί Όροι

1.1. Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της www.parontes.imedd.org από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της.

1.2. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

1.3. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενδεχόμενες αλλαγές καθώς η συνεχής χρήση της αποτελεί τεκμήριο αποδοχής των αλλαγών.

1.4. Η εξακολούθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας www.parontes.imedd.org αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

1.5. Το iMEdD δύναται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή άνευ οποιασδήποτε ειδοποίησης.

1.6. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας με σκοπούς κερδοσκοπικούς και παραπλανητικούς. Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

2. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

2.1. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι ρυθμίσεις αυτής, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, δεδομένα, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ως πνευματική ιδιοκτησία του iMEdD. Το iMEdD διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 2.3.

2.2. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του iMEdD. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του iMEdD.

2.3. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται τα άρθρα, οι εφαρμογές, τα δεδομένα, τα πολυμέσα, τα εργαλεία ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας φέρει ειδικότερη σήμανση σχετικά με άδεια χρήσης τύπου creative commons. Το iMEdD δύναται να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση οποιοδήποτε τύπο άδειας creative commons επιθυμεί. Για τους ειδικότερους όρους εκάστου τύπου αδείας creative commons ο χρήστης οφείλει να ενημερωθεί από τον αντίστοιχο ιστότοπο στον οποίο θα παραπέμπουν οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι. Το iMEdD δύναται ανά πάσα στιγμή ελευθέρως είτε να μεταβάλει το είδος της άδειας τύπου creative commons που χορηγεί για μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου, είτε να παύσει να χορηγεί άδεια τέτοιου τύπου. Στην τελευταία περίπτωση θα ισχύουν τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους.

3. Σύνδεσμοί (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

3.1. Μέσα από το www.parontes.imedd.org παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ η τοποθέτησή τους δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το iMEdD, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές.

3.2. To iMEdD δεν είναι υπεύθυνo για το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδεσμών (links). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

4. Ενημερωτικά δελτία (newsletters)

4.1. Ο επισκέπτης/χρήστης δια της εγγραφής του στη λίστα των παραληπτών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) συναινεί και αποδέχεται να λαμβάνει τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) και άλλο πρόσθετο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δράσεις του Οργανισμού.

4.2. Κατά την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) του iMEdD ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να συμφωνήσει ρητώς ότι θα εγγραφεί αυτόματα και στις αντίστοιχες λίστες παραληπτών (mailing lists) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που αποτελεί τον ιδρυτικό δωρητή του iMEdD.  Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τόσο του iMEdD, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα, όσο και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην διαδικτυακή του σελίδα  https://www.snf.org/.

4.3. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να ειδοποιήσει το iMEdD ή/και το ΙΣΝ με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το iMEdD και το ΙΣΝ μπορούν να διαγράψουν οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

4.4. Το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και του πρόσθετου ενημερωτικού υλικού, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.imedd.org λαμβάνει λόγω της εγγραφής του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) του iMEdD και του ΙΣΝ αποτελούν πνευματική τους ιδιοκτησία και ως εκ τούτου προστατεύεται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

5. Περιορισμός ευθύνης

5.1. Το iMEdD καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο προκειμένου οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στοwww.parontes.imedd.org διαδικτυακό του τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και αξιόπιστες. Ωστόσο, το iMEdD δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως ανω στοιχείων μη ευθυνόμενο για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας του ή τρίτων που οφείλεται στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

5.2. Το iMEdD, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση και αποδοχή των παρόντων όρων.

5.3. Το iMEdD δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας τους η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένο της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστλων.

5.4. Επίσης, το iMEdD δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται. Ακολούθως, το iMEdD δεν εγγυάται ότι το www.parontes.imedd.orgή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

6.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

6.2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

6.3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του iMEdD και του επισκέπτη/χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

6.4. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

6.5. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.