Δημοσιογραφικά Ντοκουμέντα και άνθρωποι στην εποχή του covid

ΑΘΗΝΑ | ΜΑΙΟΣ 2020

"Μου αρέσει που κρατάω τους ασθενείς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς καθαρούς και σιδερωμένους. Αυτό μου δίνει χαρά"

 AHMED ABDELNABI 

Σιδερωτής / Νοσοκομείο Σωτηρία