Δημοσιογραφικά Ντοκουμέντα και άνθρωποι στην εποχή του covid

Δεδομένα και αρχεία Συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του Οργανισμού

Κατηγορία εγγράφων προσωπικών δεδομένωνΠερίοδος ΔιακράτησηςΙδιοκτήτης εγγράφου
Δεδομένα ιστοσελίδας – συμπεριλαμβανομένων δεδομένων διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο2 χρόνιαMarketing
Cookies2 χρόνιαMarketing
Δεδομένα Newsletter – συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού κινητού τηλεφώνου, της διεύθυνσης, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των κινητών και των σταθερών τηλεφώνων2 χρόνια (εκτός και αν ζητηθεί απεγγραφή/ unsubscribe από το Newsletter)Marketing
Λίστες Επικοινωνίας20 χρόνια (εκτός και αν ζητηθεί απεγγραφή από τις λίστες επικοινωνίας)Marketing